Mevzuat
Mevzuat

Sıkça başvurulan bazı mevzuat kaynakları

 

Kanun

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
 • 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 • 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
 • 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu
 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu
 • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
 • 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu
 • 5187 sayılı Basın Kanunu
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
 • 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 • 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu
 • 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 854 sayılı Deniz İş Kanunu
 • 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
 • 3194 sayılı İmar Kanunu
 • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
 • 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
 • 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu
 • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
 • 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 5941 sayılı Çek Kanunu
 • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu
 • 3402 sayılı Kadastro Kanunu
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

 

Uluslararası sözleşme

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
 • Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
 • 21. Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair Turın İlkeleri
 • Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)
 • Avrupada Avukatlık Mesleğine İlişkin Temel İlkeler Tüzüğü ve Avrupada Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları
 • Uluslararası Avukatlar Birliği Morelıa Şartı

 

Yönetmelik

 • Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
 • Adli Sicil Yönetmeliği
 • Adli ve Önleme Aralamaları Yönetmeliği
 • Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 • Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği


Anasayfa

Kurumsal

Ekibimiz

İletişim

Serbay Interactive