İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Kanunu ve mevzuattan kaynaklanan işçi-işveren ilişkisi ile ilgili yükümlülükler, uygulamalar, anlaşmalar ve uyuşmazlıkların hem müzakereler hem de anlaşma veya dava yoluyla çözümü, şirketlerle ilgili olan birleşme, devralma ve bölünme gibi konularda gerekli hukuki desteğin sağlanması, hizmet sözleşmeleri, hizmet tespiti, işçi alacak davaları ve sosyal güvenlik kurumu kapsamındaki uyuşmazlıklar, grev lokavt vb. gibi işçi işveren arasında ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın sulh veya dava yoluyla çözümü ve diğer hukuki konularda hizmetler verilmektedir.

 

 

 

Bu kapsamda sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

  • İşe iade davaları,
  • İşveren danışmanlık hizmetleri,
  • Hizmet tespiti davaları,
  • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları,
  • İş kazaları sebebi ile açılan davalar,
  • Meslek hastalığı tespiti ve tazminat davası,
  • İş akdinin feshi sebebi ile açılan diğer tazminat davaları,
  • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi.

 Anasayfa

Kurumsal

Ekibimiz

İletişim

Serbay Interactive