Aile Hukuku
Aile Hukuku

Gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili uluslararası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde, özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat gösterilerek hizmet verilmektedir.

 

Aile hukuku kapsamında yaşanan tüm ihtilaflarda sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,
 • Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davaları,
 •  
 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca tedbir,
 • Soybağı davaları (nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),
 • Mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ve buna dair danışmanlık hizmetleri,
 • Vesayet, kayyım gibi alanlarda hukuki yardım,
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi,
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
 • Aile mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü.


Anasayfa

Kurumsal

Ekibimiz

İletişim

Serbay Interactive