Miras Hukuku
Miras Hukuku

Miras hukuku kapsamına giren her türlü davada avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Bu kapsamda sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

  • Mirastan mal kaçırma davası,
  • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
  • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
  • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
  • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.


Anasayfa

Kurumsal

Ekibimiz

İletişim

Serbay Interactive